Právne ustanovenia

Kategórie
 
 
 
 
 

Právne ustanovenia

Všetky autorské práva a práva duševného vlastníctva (napr. ochranná známka, dizajny a pod.) k produktom značky ZUPPA, publikovaným na stránke www.zuppa.sk a súvisiacich stránkach, sú vo vlastníctve spoločnosti ZUPPA design s.r.o.. Bez udelenia písomnej licencie alebo sublicencie od spoločnosti ZUPPA design s.r.o. nie je možné produkty ZUPPA kopírovať, napodobňovať, rozmnožovať, modifikovať ani inak upravovať. Akékoľvek neoprávnené používanie a/alebo napodobňovanie produktov zn. ZUPPA je zakázané. Akákoľvek výroba a/alebo distribúcia výrobkov, ktoré sú vďaka svojej podobnosti s výrobkami ZUPPA spôsobilé vyvolať u spotrebiteľa nebezpečenstvo zámeny s výrobkami ZUPPA, sú zakázané. 

Logo ZUPPA® požíva osobitnú ochranu v zmysle zákona o ochranných známkach. Zakazuje sa preto predávať iné výrobky v oblasti oblečenia pod unikátnym logom ZUPPA alebo pod iným logom, ktoré je spôsobilé vyvolať u spotrebiteľa nebezpečenstvo zámeny s výrobkami ZUPPA.

Vybrané výrobky ZUPPA požívajú osobitnú ochranu v zmysle zákona o dizajnoch. Zakazuje sa preto predávať výrobky v oblasti oblečenia, ktoré sú spôsobilé vyvolať u spotrebiteľa nebezpečenstvo zámeny s výrobkami ZUPPA, ktoré sú chránenými dizajnmi.

Akékoľvek parazitovanie na povesti značky ZUPPA a/alebo na výrobkoch ZUPPA je zakázané a v prípade zistenia bude sankcionované.

V prípade, že máte pochybnosti o tom, či Váš výrobok porušuje autorské práva alebo práva duševného vlastníctva spoločnosti ZUPPA design s.r.o., odporúčame Vám ešte pred uvedením takého výrobku na trh najprv kontaktovať našu spoločnosť za účelom predídenia neskorších komplikácií.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia